03/08/2018 ΧΑΝΘ Κοινωνική Προσφορά και Εθελοντισμός - Προγράμματα Ανέργων 2012 - Ανοιχτές Πόρτες

ΧΑΝΘ Κοινωνική Προσφορά και Εθελοντισμός - Προγράμματα Ανέργων 2012 - Ανοιχτές Πόρτες  
 

Share

52 total
19 video
Views:
150 Άνεργοι σε 7 προγράμματα της ΧΑΝΘ! Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αισθάνεται ότι είναι πολύ σηµαντικό οι νέοι άνθρωποι της πόλης µας που είναι αποδέκτες της σκληρής πραγµατικότητας της ανεργίας, να µείνουν κοντά στα προγράµµατα της, παρέχοντας τους µέσα από αυτά ηθική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. Η ενεργητικότητα, η αυτοπεποίθηση, η καλή διάθεση, η δηµιουργικότητα, η κοινωνικότητα και η οµαδικότητα είναι κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των νέων που πλήττονται και καταβάλλονται λόγω των καθηµερινών δυσκολιών στην οικογένεια (µείωση οικογενειακού εισοδήµατος, απώλεια εργασίας του ενός ή και των δυο γονέων στους οποίους οι νέοι βασίζονται) καθώς επίσης και από τη µη εύρεση εργασίας από τους ίδιους. Επιπλέον για τους µεγαλύτερους, η ξαφνική απώλεια εργασίας δηµιουργεί δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους. Τα θετικά συναισθήματα περιορίζονται και αντικαθίστανται από αρνητικά, όπως αυτά του κοινωνικού αποκλεισμούµού. Η ΧΑΝΘ µε τη δράση της Ανοιχτές Πόρτες ενεργοποιεί τα µέλη της σε ένα εθελοντικό πρόγραµµα δηµιουργικής διεξόδου της νεότητας από τον κοινωνικό αποκλεισµό λόγω της οικονοµικής κρίσης µε την εµπλοκή τους, σε οµαδικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, επιµορφωτικές, αθλητικές δραστηριότητες και προγράµµατα της.